12 July 2009, 17:30

Lokomotiv (Moscow)

Lokomotiv
(Moscow)

0 : 0

Premier League,
Round 13
Tom (Tomsk)

Tom
(Tomsk)

 • Report
 • Line-ups
 • Tom (Tomsk)

  Tom (Tomsk)

  27 Maznov 89'
  9 Kornilenko 70' 80'
  83 Kharitonov 80'
  23 Radosavlevic
  6 Michkov 85'
  5 Skoblyakov
  3 Klimov
  37 Jokic
  26 Stroev
  24 Smirnov
  25 Pareyko
  44
  10
  16
  81 46'
  45 Alexander MINCHENKOV 77'
  22 Dyadyun 80'
  7 Volkov 80'
  18 Nemet 89'
  12 Polyakov
  15 Golyatkin
  20 Filipenko
  4 Yanotovsky

  Lokomotiv (Moscow)

  • 0
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 45
  • 50
  • 55
  • 60
  • 65
  • 70
  • 75
  • 80
  • 85
  • 90
  • +

  Tom (Tomsk)